Welk type reactor gebruikt de Raddus in SW: TLJ voor voortstuwing?

5

Welk type reactor gebruikt de Raddus in SW: TLJ voor voortstuwing? Welk type brandstof gebruikt het?

    
reeks CT - 6677 28.12.2017 / 19:54

1 antwoord

6

De ongelooflijke cross-secties van de film geeft aan dat de sublichtmotoren van Raddus ionic in de natuur. Het schip schept kennelijk interstellaire ionen op, versnelt ze tot een hoge snelheid en werpt ze vervolgens uit zijn enorme motoren, waardoor stuwkracht ontstaat.

Hetspreektvanzelfdatdebrandstof(wathetookis)daaromwordtgebruiktomenergietemaken(omdeionenteversnellen)inplaatsvandirectteverbranden.Inheteerdere Force Awakens: Cross-Sections blijkt dat bijna alle grote schepen hypermatter gebruiken gecontroleerde fusie als primaire energiebron.

    
antwoord gegeven 28.12.2017 / 20:49