Geeft immuniteit van de aandoening immuniteit om te verdoven?

6

De bewoording van "Stunned" lijkt mij niet te overtuigen. Negeert het de immuniteit tegen arbeidsongeschiktheid? Zo nee, zijn er andere effecten van toepassing? Specifieke situatie: wat gebeurt er als ik met succes een Air Elemental hit met monnik stunning strike?

    
reeks Misamoto 04.05.2016 / 20:36

2 antwoord

9

In uw specifieke geval met een elementaire lucht:

MM, pagina 124

Condition Immunities exhaustion, grappled, paralyzed, petrified, poisoned, prone, restrained, unconscious

Er is geen immuniteit van de aandoening voor Stunned of Incapacitated zodat een Air Elemental zou lijden aan alle Stunned-condities (inclusief arbeidsongeschikt).

Ik heb geprobeerd de MM te doorzoeken en kon geen enkel monster vinden dat de voorwaarde immuniteit had voor arbeidsongeschikt.

    
antwoord gegeven 04.05.2016 / 21:16
5

Verbluft:

A stunned creature is incapacitated (see the condition), can't move, and can speak only falteringly.

The creature automatically fails Strength and Dexterity saving throws.

Attack rolls against the creature have advantage.

Verbluft omvat arbeidsongeschikt, maar RAW zegt niet dat het incapacitated immuniteit negeert (dus dat is het niet), en een arbeidsongeschiktheid betekent niet Stunned immuniteit (dus andere effecten zijn van toepassing).

Misschien zou u, als u meer informatie over uw specifieke geval zou hebben gegeven, gemakkelijker begrijpen waarom u twijfelt.

    
antwoord gegeven 04.05.2016 / 20:59