Wat is de betekenis van elk van hun patronussen en hoe werken ze?

3

In Harry Potter heeft elk teken zijn eigen patronus . Het is duidelijk dat ze iets betekenen en hun eigen betekenis hebben voor het personage dat ze vertegenwoordigen.

In de Prisoner of Azkaban ziet Harry zijn eigen patronus denken dat het zijn eigen vader is:

                            

Maarhierinziethijeenblauwdoorschijnendhert.Watdepatronuscharmeertomdedementorenafteschermen.

Hierrealiseerthijzichdathijhetwasdiehijzagzoalstezienindezevideo:

                             

Hoe werkt de patronus en wat is de betekenis ervan voor het gegeven personage?

    
reeks natural 06.01.2018 / 09:28

3 antwoord

4

Ik citeer uit Writings by J.K. Rowling op Pottermore.com omdat er niets betrouwbaarder is dan J.K. Rowling zelf.

Er is nooit een betrouwbaar systeem gevonden voor het voorspellen van de vorm van de Patronus van een persoon, hoewel de grote achttiende-eeuwse onderzoeker van Charms, professor Catullus Spangle, bepaalde principes uiteenzet die algemeen worden aanvaard als waar.

De Patronus, beweerd Spangle, vertegenwoordigt dat wat verborgen is, onbekend maar noodzakelijk binnen de persoonlijkheid.

‘For it is evident,’ he writes, in his masterwork ‘Charms of Defence and Deterrence’, ‘… that a human confronted with inhuman evil, such as the Dementor, must draw upon resources he or she may never have needed, and the Patronus is the awakened secret self that lies dormant until needed, but which must now be brought to light...’

Hier, zegt Spangle, is de verklaring voor het verschijnen van Patronuses in vormen die hun casters misschien niet verwachten, waarvoor ze nooit een bepaalde affiniteit hebben gevoeld, of (in zeldzame gevallen) zelfs herkennen. Spangle is interessant over het onderwerp van die ongewone heksen en tovenaars die een Patronus produceren die de vorm aanneemt van hun favoriete dier.

‘It is my firm belief that such a Patronus is an indicator of obsession or eccentricity. Here is a wizard who may not be able to hide their essential self in common life, who may, indeed, parade tendencies that others might prefer to conceal. Whatever the form of their Patronus, you would be well-advised to show respect, and occasionally caution, towards a witch or wizard who produces the Patronus of their choice.’

    
antwoord gegeven 06.01.2018 / 09:54
0

Een patronus neemt de vorm aan van elk dier met wie de persoon een speciale relatie heeft. Om een competente patronus te creëren, moet men denken aan een gelukkige herinnering en een bezwering zeggen. Geluk stoot en weert dementors af, en het zijn slechte dingen die gedijen van verdriet en wanhoop.

    
antwoord gegeven 19.01.2018 / 04:49
-2

Elke patronus linkt naar het persoonlijke leven van iemand. Harry's patronus is een hert omdat zijn vader een hert animagus was. De patronus van Sneep is een hinde omdat hij van Lily hield en haar patronus een hinde was. je patronus kan ook linken naar je persoonlijkheid. In de boeken veranderde de patronus van Tonks omdat ze niet langer haar normale zelf was nadat ze verdrietig was over Sirius.

    
antwoord gegeven 06.01.2018 / 13:14