Wat is er in de laatste kolonie van Scalzi gebeurd met het inheemse intelligente leven dat op Roanoke werd gevonden?

7

Deze vraag vaag formuleren om spoilers te vermijden. Degenen die het boek hebben gelezen zouden het vrij duidelijk moeten vinden.

In The Last Colony is er een sub-plot met een intelligente inheemse soort op de planeet Roanoke. Na een poging om (in zekere zin) contact te maken met deze soort, wordt de zaak verwijderd en worden ze nooit meer genoemd. Gezien de aard en gewoonten van deze soort, en het feit dat ze een nieuwe intelligente levensvorm zijn die deze planeet deelt, lijkt het gebrek aan verdere interactie moeilijk uit te leggen. Wat is er gebeurd om deze situatie op te lossen en waarom werd dit niet ten minste terloops vermeld?

    
reeks Jon Kiparsky 25.09.2017 / 06:40

1 antwoord

12

Dit was iets waar ik (eerlijk) voor werd bekritiseerd en dat werd aangehaald in "Zoe's Tale." Het korte antwoord is dat de soort in kwestie een kudde migrerende dieren volgde, en daarom komen ze niet terug in de tijdspanne van de gebeurtenissen in de roman.

- JS

    
antwoord gegeven 25.09.2017 / 16:10