Wat is er met de Collector General gebeurd toen Harbinger 'Aangaan Directe Controle' van een andere verzamelaar was?

8

Uiteindelijk zien we dat de Collector General wordt vrijgesteld van zijn veronderstelde directe controle die Harbinger over zich had toen de Collector Base werd vernietigd, wat impliceert dat tijdens de game de Collector General direct werd gecontroleerd door Harbinger.

Maar zou dit niet betekenen dat wanneer Harbinger roept "DIRECTE CONTROLE NEEMT" en een verzamelaarsmilitair overneemt, hij zijn greep op de Collector-generaal loslaat terwijl hij dit doet?

    
reeks Sydney Sleeper 26.04.2018 / 04:34

3 antwoord

1

Directe besturing is niet exclusief voor de Collectors, maar lijkt directe aanpassing van het onderwerp aan het werk te vereisen. Directe besturing kan het onderwerp versterken maar is potentieel zeer belastend voor de Reaper die het uitvoert als het onderwerp sterft of op het verkeerde moment wordt vernietigd.

                            

SAREN: You survived our encounter on Virmire. But I've changed since then. Improved. Sovereign has... upgraded me.
SHEPARD: You let Sovereign implant you? Are you insane?

[Nearly all of Shepard's lines in this and every cutscene prior to ME3 are chosen by the player from multiple options. Cutscenes may differ substantially depending on those choices.]

[SAREN talks about how SOVEREIGN brainwashed him with the implants and gives a generic "you could join us" appeal, SHEPARD argues with him, etc. Skip to 2:18.]

SHEPARD: Some part of you must still realize this is wrong. You can fight this!
SAREN: Maybe you're right. Maybe there is still a chance for... unh! The implants... Sovereign is too strong. I'm sorry, it's too late for me.
SHEPARD: (Gets out of cover.) It's not over yet. You can still redeem yourself!
SAREN: Goodbye, Shepard. Thank you. (Shoots himself in the head.)

[Various plot-related things happen. Skip to 5:42]

SHEPARD: (Looking down at SAREN's body.) Make sure he's dead. [Voice line is female because the user modded the game, but the mod does not otherwise affect this scene.]
GARRUS and KAIDAN (or whoever happens to be present instead of them) climb down into the garden where the body fell. GARRUS shoots SAREN in the head again.
KAIDAN: He's dead.
SOVEREIGN, who is latched onto the Citadel Tower just outside, takes control of Saren's body with an effect somewhat similar to that of HARBINGER, but more physical. The body is significantly altered. Limbs grow longer and less humanoid, implants are exposed, and a small amount of flesh is left clinging to them.

[Boss battle, and a brief plot-related interlude. Skip to 9:31.]

SAREN's body is destroyed. The resulting feedback courses over SOVEREIGN's body. SOVEREIGN releases its hold on the Citadel Tower.
JOKER: Its shields are down! Now's our chance!
HACKETT: Hit it with everything we've got!
The ENTIRE ALLIANCE FLEET starts firing on SOVEREIGN. The NORMANDY pulls a U-turn.
JOKER: Hard on my flank! We're going in!
The NORMANDY and the FLEET both continue firing. They blow a hole in SOVEREIGN and it begins to break up.

Hetisvrijduidelijkdathetveelmoeilijkerzouzijngeweest,indienmogelijk,voordevlootvandeAlliantieomSovereigntevernietigenalshetnietgeprobeerdhadSaren'slichaaminhandentenemen.

DeCollectorszijngenetischgemodificeerddoordeReapers,zodatdirectecontrolemogelijkwasmaarnormaalnietnodigwas.

                            

Transcript:

EDI: [...] only one race is known to have this [genetic] structure: the Protheans.
SHEPARD: I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. I can't believe the species still exists.
EDI: These are no longer Protheans, Shepard. Their genes show distinct signs of extensive genetic rewrite. The Reapers have repurposed them to suit their needs.

[Skip to 4:25.]

EDI: This Collector likely descends from a Prothean colony in the Styx Theta cluster. But there are signs of extreme alteration. Three fewer chromosomes. Reduced heterochromatin structure. Elimination of superfluous junk sequences.
SHEPARD: I wouldn't want to live as some kind of mutated slave. Killing a Collector is probably doing it a favor.

TotslotisergeenbewijsuiteenvandegamesdateenenkeleReapermeerdereonderwerpentegelijkertijdkanbesturen.InMassEffect2iseralleenooiteenenkeledoorHarbingerbestuurdeCollectorophetgegevenmomentophetslagveldeneris(afhankelijkvanhetmoeilijkheidsniveau)normaalgesprokeneen"cooldown" -periode tussen deze verschijnen. Dit suggereert dat Harbinger de volle last van de reactie voelt elke keer dat Shepard een bezeten Collector vermoordt, wat voorkomt dat het de controle over een tweede Collector overneemt totdat het hersteld is.

Dit alles samenvoegen:

 • Het is onwaarschijnlijk dat Harbinger tegelijkertijd zowel de generaal als een andere verzamelaar kon beheersen.
 • Het is onwaarschijnlijk dat de generaal ongehoorzaamheid aan Harbinger zou hebben bij gebrek aan directe controle.
 • Er kunnen perioden zijn geweest waarin Harbinger niet in staat was om rechtstreeks toezicht te houden op een van de verzamelaars, inclusief de generaal.
 • Harbinger die de directe controle over de generaal verliest, lijkt het vermogen van de generaal om het slagveld te beheren niet ernstig te hebben belemmerd, maar het is moeilijk om er zeker van te zijn.

Een alternatieve theorie, die ik heb gehoord maar geen bewijs gezien heb om te ondersteunen, is dat Harbinger alleen de Collector-generaal controleert, en de Generaal vervolgens de footsoldiers beheert namens Harbinger , om het spelingprobleem te voorkomen. De moeilijkheid hiermee is dat er geen bewijs is dat de Collector Generaal dat kan doen. Zeker, de verzamelaars zijn insectoïde, maar Javik toont geen bewijs dat hij andere Protheans in zijn flashback-scènes kan controleren, dus het zou een vermogen moeten zijn dat de Reapers toevoegden. De Reapers verwijderden echter dingen, voegden ze niet toe. Ik vind deze theorie interessant maar niet overtuigend en neem deze voor volledigheid op.

    
antwoord gegeven 29.04.2018 / 21:48
5

We weten het niet echt, maar omdat alle Collectors volledig geïndoctrineerd zijn, zijn er slechts twee opties:

 • Als Harbinger meer dan één Collector rechtstreeks kan besturen, zal waarschijnlijk de status van Algemeen niet veranderen.
 • Als Harbinger uitsluitend één wezen kan besturen, zal generaal terugvallen op een standaard, minder efficiënte staat - hij kan nog steeds andere verzamelaars beheren / de faciliteit beheren, enz. naar aanleiding van de bevelen die hem werden gegeven toen hij werd vrijgelaten - Algemeen lijkt enigszins verbluft na de release, maar verder bewust:
 •                              
      
  antwoord gegeven 26.04.2018 / 06:51
  4

  Er is geen bewijs dat Harbinger directe controle uitoefende over individuele Collectors als een routinekwestie. Het is pas wanneer Shepard, waarvan al is aangetoond dat het een lust is voor de Reapers, opduikt (nadat hij dood was) dat er bewijzen zijn dat Harbinger het doet. Daarvoor had Harbinger misschien van tijd tot tijd eenvoudigweg een Collector (inclusief de General) in handen om op de hoogte te blijven van wat er gebeurde. Dus generaal (s) kunnen misschien worden gebruikt om Harbinger van tijd tot tijd in en uit te schakelen.

  De generaal schrok in het eindspel, niet noodzakelijk omdat Harbinger ermee ophield het in bezit te hebben, maar omdat Harbinger verliet .

      
  antwoord gegeven 26.04.2018 / 18:55