Kan jij Wand of Wonder onder water gebruiken?

8

Omdat je onderwater niet normaal kunt praten, kun je geen spreuken gebruiken met verbale componenten. U kunt dus ook geen magische items activeren die opdrachtwoorden vereisen. ( link )

De Wand of Wonder vermeldt echter geen opdrachtwoord:

While holding it, you can use an action to expend 1 of its charges and choose a target within 120 feet of you. The target can be a creature, an object, or a point in space. Roll d100 and consult the following table to discover what happens.

Dus het zou moeten werken. Maar wat als het ervoor zorgt dat u een spreuk gebruikt met verbale componenten?

    
reeks Chris 11.11.2017 / 07:40

1 antwoord

13

Ja, omdat de spreuken geen componenten vereisen

DMG 141:

Some magic items allow the user to cast a spell from the item. The spell is cast at the lowest possible spell level, doesn't expend any of the user's spell slots, and requires no components, unless the item's description says otherwise.

Omdat de beschrijving van het item niet anders aangeeft, hebben geen van de spreuken die door Wand of Wonder worden geclaimd, verbale of andere componenten nodig.

    
antwoord gegeven 11.11.2017 / 08:45