Wat gebeurt er als u een vierpolig drogersnoer achterwaarts bedraadt?

0

Wat gebeurt er als u de rode en zwarte draden van een vierpolig drogersnoer achterover haalt?

Deze vraag gaat uit van:

  • we hebben het hier over Amerikaanse residentiële bedrading
  • de persoon die de bedrading uitvoert, krijgt de groene en witte draden op de juiste plaats
reeks user21806 29.05.2014 / 03:23

2 antwoord

7

Ervan uitgaande dat u naar de Amerikaanse tweefasige 240 volt-bedrading (of equivelant) vraagt, is er niets mis met het omkeren van de zwarte en rode draden.

    
antwoord gegeven 29.05.2014 / 03:38
2

Om te verduidelijken, er bestaat niet zoiets als achteruitgang. Rood / zwart, zwart / rood, X / Y, zwart / zwart; het is allemaal hetzelfde.

Daarom zie je ze nooit geïdentificeerd op kleur. Typisch in een 4-draads installatie zoals deze (NEMA 14-30 in dit geval) zullen de twee hots eenvoudig worden geïdentificeerd als X & Y.

    
antwoord gegeven 29.05.2014 / 04:12