Hoe werkt het stapelen van [Element] Aura?

3

De spreuk [Element] Aura (Street Magic 173) biedt het doel een bonus voor de DV van melee-aanvallen gelijk aan de hits van de caster, maakt de aanvallen behandeld als dat soort schade en weerstaat met half-impact pantsering.

Wat gebeurt er als je meer dan één type aura in één keer bij je hebt? Stappen de DV-bonussen op elkaar? Geldt het als alle soorten schade voor doeleinden van weerstand (dus 2 brandweerstand en 2 koude weerstand zou je +4 geven), of gewoon de beste of de slechtste? Wat gebeurt er als de melee-aanval al AP op zich heeft?

    
reeks Bobson 25.01.2013 / 20:27

2 antwoord

3

Het wordt een aantal pagina's vóór de spreuk gespecificeerd (Street Magic p161):

Note that spell effects may sometimes create modifiers that add on to existing modifiers from gear, implants, or adept powers. Unless stated otherwise, these effects are cumulative (though the gamemaster can always rule otherwise). Spell effects do not stack on top of other spell effects, however—only the strongest effect applies.

Let op: hoewel spellen effecten niet stapelen, doet spreuken dat ook. Er is dus niets dat u ervan weerhoudt om tegelijkertijd een vuur en ijsaura te hebben. Een ander interessant punt met betrekking tot Element Spells (Street Magic p162):

A spell may have more than one elemental effect—each effect adds a +2 Drain modifier, and the elemental effects are combined (though in some cases they may cancel out).

Vervolgens toepassen op uw vragen:

Wat gebeurt er als je meer dan één type aura tegelijk bij je hebt? Stoppen de DV-bonussen?

Nee, want het zijn beide spell-effecten.

Geldt het als alle soorten schade met het oog op weerstand (dus 2 brandweerstand en 2 koude resist zouden je +4 geven), of gewoon de beste of de slechtste?

Deze is lastig. Technisch gezien heb je beide spreuken tegelijkertijd. Je aanvallen kunnen niet tegelijk Fire en Ice zijn, want daarvoor is een "[Fire & Ice] Aura" met een +2 afvoer nodig. Het is echter veilig om aan te nemen dat je naar believen kunt schakelen tussen Fire Attacks en Ice Attacks.

Als u daadwerkelijk een "[Fire & Ice] Aura" met een +2 afvoer gebruikt, worden de effecten gecombineerd, wat betekent dat u beide toepast. Isolatie en brandwerendheid zouden dan beide van toepassing zijn (gebruik beter andere elementen!).

Wat gebeurt er als de melee-aanval al AP bevat?

Het stapelt zich als het toegangspunt niet afkomstig is van een spreukeffect.

    
antwoord gegeven 26.01.2013 / 03:54
1

IIRC 4e-beleid voor het stapelen van bonussen is "stapels, tenzij expliciet anders vermeld" (hiervoor graven naar de juiste koersen). De spreuken worden echter niet gestapeld, zoals expliciet staat op p161 van Street Magic (zie het antwoord van @ Miklichichov)

Dus, op volgorde

  • DV-bonussen worden niet gestapeld, het hoogste is van toepassing.
  • Het type met de hoogste DV-bonus (dus slechts één weerstandstype).
  • Ik kan helaas niets specifieks vinden; mijn oproep is AP van toepassing op gehalveerde impactpantser.
antwoord gegeven 25.01.2013 / 22:20