Waarom waren Burns en Winchester Majors, maar kapiteins van Hawkeye en BJ?

5

Ik vermoedde dat drafieten met lagere niveaus van onderwijsprestaties ingeschreven stonden, terwijl draftees met hoger onderwijs een rangorde kregen van officieren in dienst. Maar op welke basis hebben ze verschillende rangen toegewezen gekregen? Blake was luitenant-kolonel, Burns en Winchester waren majors, Hawkeye en BJ waren kapiteins, Mulcahy was een eerste luitenant. Was het gebaseerd op hoeveel jaar ervaring ze hadden in de privépraktijk, of hun leeftijd, of iets anders? Zo ja, wat was het?

    
reeks prash 25.09.2018 / 13:12

1 antwoord

6

Burns was een ROTC en bereikte de rang van majoor in de legerreserves.

Het is nooit uitgelegd hoe Winchester de rang van Major heeft gekregen, maar aangenomen wordt dat het gebaseerd is op zijn ambtstermijn en expertise als een arts. Voordat hij werd opgeroepen, stond hij in de rij om Chief of Thoracic Surgery te worden bij Boston General.

Hawkeye en BJ hebben vermoedelijk het trainingsprogramma doorlopen, omdat ze allebei nieuw waren voor het beroep, waardoor ze in aanmerking kwamen om Captains te zijn zonder enige echte autoriteit. Alle dokters kwamen het leger binnen als kapiteins.

    
antwoord gegeven 25.09.2018 / 16:34