Waarom zouden beide vleugeltiplichten rood zijn?

1

Ik woon onder het luchtruim van Chicago. Op een avond zag ik een vliegtuig dat Chicago naderde met beide vleugeltiplichten rood en de voorste landingslichten knipperden. Ik heb dat nog nooit eerder gezien, waarom zou dat gebeuren?

    
reeks Paul 08.11.2016 / 01:09

1 antwoord

7

Mogelijk hebt u een algemeen luchtvaartvliegtuig gezien vanuit dezelfde richting als die op de afbeelding.

Uziethetnavigatielichtjelinksdatroodis.

Hetzwaailichtzouookroodzijn,maaralshetvliegtuigopdezemanierwasgepositioneerdenhetbakenhetdraaiende,nietknipperendetypewas,zoujemisschientweemeestalconstanterodelichtenkunnenzien.Omdathetdonkerwas,zoujehettweederodelichtvoorhetnavigatielichtopdeanderevleugelkunnenverwarren.

Hetkomtsteedsvakervoordatvliegtuigenvooralgemeneluchtvaarteen pulsoptie op de landingslichten hebben . Ik vloog voor een tijdje onder 135 operaties waarbij ons contract vereiste dat dit geïnstalleerd en operationeel moest zijn voor al onze vliegtuigen.

Dit lijkt de eenvoudigste verklaring voor wat u beschrijft. Als we Occam'z Razor overwegen, is dit waarschijnlijk wat u zag bij de gelegenheid die u hebt beschreven.

>     
antwoord gegeven 08.11.2016 / 04:24