Hoeveel bemanningsleden laden en lossen bagage op een Airbus A380?

2

Wat zijn de standaard grondbehoeften van een moderne dubbeldekkermaatschappij? Hoeveel bemanningsleden laden en lossen bagage op een modern dubbeldekkervliegtuig tijdens een typische reis?

    
reeks securitydude5 02.04.2018 / 13:03

1 antwoord

6

De Airbus Airport en Maintenance Planning documenten merken op:

Actual times may vary due to each operator's specific practices, resources, equipment and operating conditions.

Dat gezegd hebbende, als alles goed gaat, meestal is het 2-3 operatoren per deur.

Een van de verschillen tussen een A380 en zeg een 767 is het aantal en de grootte van containers . De rest is grotendeels hetzelfde. Hieronder staat een uitsplitsing van een papier op de A320:

The first operators' categorization that we had done was simple: belt loaders and cargo loaders, with reference to GSE. Usually, this is how airlines categorize their operators. Moreover, this categorization has a standard number of operators needed per GSE depending on its positioning:

  • 2 operators per Cargo Loader for the main cargo compartment;
  • 3 operators per Belt Loader for the main cargo compartment;
  • 2 operators per Belt Loader for the bulk compartment.

However, this categorization is far too simple because there are more people than cargo and belt loaders involved in the cargo handling, for example tractor drivers and container loaders at the airport terminal. For this reason, Airbus ground handling operator's categorization has been used. This categorization divides the operators in:

  • Semiskilled: loaders and cleaners.
  • Skilled: bus drivers, refuelling staff, in general all equipment drivers.
  • Highly skilled: boarding bridge operators, ramp agent, push-back operator.

( pegasus-europe.org )

Zoals u op basis van die paper kunt zien, is het niet alleen het aantal operatoren aan elke deur, het is een groot systeem, gecombineerd met verschillende aanwervingspraktijken en methoden van verschillende operatoren, er is geen antwoord.


(Airbus)

HierbovenzietueenA380-schemavooreenommekeervan90minuten,omdatugeïnteresseerdlijktomditprocestestroomlijnen.Letophettankenvanstart/finishencontroleer dit bericht . Passagiers worden meestal aan boord gebracht nadat het tanken is voltooid, anders is het een gedoe met zelfs het waarschuwen van de brandweerdienst dat ze op stand-by staan.

Als u de lading / passagiers sneller laadt, lost u de A380-problemen die u in recente berichten hebt gesteld niet op.

    
antwoord gegeven 02.04.2018 / 15:27