Film eindigt vraag van de dertiende verdieping

3

De hele vraag is spoiler heavy dus alsjeblieft alleen mensen die de film hebben gezien, lees deze vraag

The end of the movie the Thirteenth floor finishes in a "TV shutdown" kind of way. Does this imply that even though Douglass Hall escaped from the system that is in the 1990s to the "real world" in 2024, the future is another system as well?

    
reeks John Demetriou 15.10.2014 / 09:51

1 antwoord

2

Er is eigenlijk een alternatief einde, dat die scène niet weergeeft.

                            

Descènedieuhebtbeschrevenstaatnietinhetoorspronkelijkescript.Hetisnietongebruikelijkdatdestudioverzoekenomwijzigingendoet(inopdrachtvaneenmeercomercialbenaderingvoordefilm).

Metofzonderdescènekuntudevraagover

nogstellen

if 2024 is a simulation or not. And the world in the upper level, is a simulation too, like an endless Russian doll? How would I make sure I reached "the top", "the real thing?".

NetalsbijandereSiFi-werkendietemakenhebbenmetdeperceptievanderealiteit,zoals Ubik of The Three Stigmata of Palmer Eldritch de juiste vraag van een personage in die wereld zou zijn " hoe vertel ik wat echt is en wat niet? "," Hoe kan ik het zeker weten? ".

Dat einde is slechts een artefact om een deel van die reflectie te brengen. Zelfs,

that abrupt disconnecting could tease the spectator: "how could you be sure your world is not a simulation too?"

    
antwoord gegeven 15.10.2014 / 15:07