Zijn andere supernaturalen bestand tegen veranderingen in de realiteit gebracht door demonen en engelen?

5

Zoals we weten kan de godenmachine nieuwe covers maken voor zijn engelen (zoals een uit de lucht verschenen broer, ...). Demonen aan de andere kant kunnen iemands echtgenoot, broer, ... worden.

Nu vraag ik me af of andere bovennatuurlijke wezens op zijn minst enige vorm van verdediging of weerstand hebben, zodat ze kunnen opmerken dat er iets is veranderd, of dat dingen niet zijn zoals ze altijd waren?

Bijvoorbeeld: Neem de vampierprins van de stad die in werkelijkheid een demon is (sinds een paar weken) en van geslacht wisselt via een pact. Heeft een normaal aangetaste vampier enige weerstand? Hebben ze de kans om te herkennen dat de prins is veranderd?

    
reeks Thomas E. 14.10.2017 / 14:56

2 antwoord

4

Nee en ja en iedereen zou het toch merken ,

De beschrijving van een door God-Machine gemaakte cover die aan een engel is toegekend, heeft alleen betrekking op het met terugwerkende kracht wijzigen van menselijke herinneringen.

A demon’s Cover is more than just a human body to live in and a name to call it by. The God-Machine’s Infrastructure actually alters reality around its servants, creating an entire, albeit austere, life for the angel in question. It can’t (or doesn’t) create human beings out of whole cloth, but it can alter human memories to include the new arrival and it can create objects and even places to support an angel’s existence.

Een demon begint met een Cover zoals deze van zijn maker en kan een nieuwe met engel-jacking stelen, maar na de herfst zijn ze beperkt tot het gebruiken van pacten om nieuwe covers te maken, die veel beperkter zijn, zowel in slechts schuifelen rond reeds bestaande stukjes realiteit en in de reikwijdte van wiens herinneringen ze kunnen veranderen, maar vereisen niet dat de veranderde geesten mens zijn:

When a demon makes a pact (see p. 116), she may stipulate some aspect of the other party’s life as the consideration. When this pact is called in, her Cover absorbs that piece of reality, effectively “editing out” the human and “editing in” the demon. The demon and the human both remember reality as it “really” is, but other directly-affected parties simply remember the demon as having always been involved in their lives with no recollection of the person she replaced.

En patchen in een nieuw geslacht via een pact heeft geen 'direct-getroffen partijen' buiten jezelf, dus het veranderen van geslachten zou iemands herinneringen helemaal niet kunnen veranderen, menselijk of anderszins, en lijkt het wel zou een enorme verantwoordelijkheid voor een compromis zijn. (Er is ook de afleidende vraag van wat er met de pactbound is gebeurd die hun geslacht heeft verkocht ? Hoe zouden ze er daarna uitzien met helemaal geen 'geslacht' op hun plaats?)

Om nog maar te zwijgen van het feit dat de Demon-cover altijd menselijk is en alle kenmerkende bovennatuurlijke eigenschappen van een vampier mist zonder voortdurend Deep Cover en Show of Power te gebruiken. Per 'Pacts and Other Creatures of the Night', zelfs als een demon een paar weken geleden de ziel van een vampier beweerde met een pact:

the demon only assumes the being’s identity...but as a human being. If she claims a vampire’s soul, she takes that vampire’s name and face, but is not undead, does not drink blood, and does not necessarily know the intricacies of vampire society.

    
antwoord gegeven 29.10.2017 / 21:57
0

Nee

Over het algemeen is een goede passage pagina 194 van DtD: "Pacts and Other Creatures of the Night"

Deze passage houdt in dat andere bovennatuurlijke typen worden behandeld als normale stervelingen met betrekking tot pacten. Ergo, het is logisch om te zeggen dat, omdat stervelingen geen "inherent voordeel" hebben om op pact gebaseerde veranderingen te detecteren, en supernaturalen grotendeels hetzelfde worden behandeld met betrekking tot pacten, is het logisch dat supernaturalen geen inherent voordeel zouden hebben.

>

Vanuit een andere hoek beschrijft pagina 122 de Clash of Wills, nadruk van mij:

Sometimes, two supernatural powers oppose one another.

Uit de beschrijving van pacts, pagina 189, nadruk van mij:

All demons can forge pacts, and this ability does keep more than a few demon philosophers awake at night.

Twee pagina's later:

When a contract is destroyed, the pact is immediately nullified.

Dus in deze zin heeft Demon het vermogen om veranderingen in de werkelijkheid te verankeren in de vorm van Pacts; dit is een differentiatie van hun vermogen om de realiteit passief of actief te veranderen (met Embeds en Exploits, respectievelijk.)

Nu zou kunnen worden beweerd dat Mages (vanwege hun resonantie met verschillende realiteiten) enig voordeel zou kunnen hebben om veranderingen in de werkelijkheid op te sporen (door middel van Fate spreuken of iets dergelijks) maar ik ben niet genoeg vertrouwd met hen om iets ongewoons te weten .

Voor het specifieke voorbeeld van een demon die zich voordoet als de vampierprins en een geslachtsverandering uitvoert, zou dat een zeer nadelige situatie zijn. Ten eerste zou de demon, om praxis te verkrijgen, een prins moeten overtuigen om zijn ziel of zijn praxis af te tekenen; en in het geval van een zielspact beschrijft de passage op 194 dat de demon verergerde schade zou oplopen, en de resulterende dekking zou een normale sterveling zijn, niet in staat om voor een vampier te slagen.

Nu, aangenomen dat de demon een diepe dekking had van Flowers of Hell, konden ze spoofen als een vampier - in aanmerking genomen dat het een rol zou zijn voor elke scène, met een tafel van tien of minder. Voeg daaraan toe dat Deep Cover alleen bescherming biedt tegen detectiepogingen. Ervan uitgaande dat de demon machtsvertoon heeft, is dat een exploitatie - elke keer dat de nepprince zijn hoogmoedigheid of majesteit moet demonstreren, loop je het risico van compromissen - en dat houdt zelfs niet in dat Show of Power wordt betwist.

>

Maar de omstandigheden die een demon in zo'n precaire situatie brachten, zijn zeker op zijn zachtst gezegd intrigerend.

    
antwoord gegeven 14.10.2017 / 20:42