De muurplug vervangen [gesloten]

1

Ik heb het aantal afbeeldingen verminderd omdat ik geen 10 reputaties had. Sorry voor het lage aantal afbeeldingen

Ik verander de oude stekker van mijn huis, een heel oud type:

[! [Voor] [1]] [1]

En de achterkant

Nu,hetanderepuntisdatereenanderesetdraadvandezestekkernaareenanderelampophetbalkonwordtgevoerd.

Opditmomenthebikzojuistdestekkerdradenaangesloten,zoalsuzietindeonderstaandeafbeeldingen,maarikwistnietzekerofditklopte.Ikbedoeldehetedraad(hetnegatievepositieve)?

[! [New2] [4]] [4]

[! [Frontnew] [5]] [5]

Ik wil alleen zeker weten dat ik ze correct heb aangesloten, en ik moet ook weten: op welke gaten moet ik de andere witte aansluiten. En ook, een andere algemene informatie: als de draden allemaal uit de muren zijn en geen aardedraad hebben, hoe kan ik een aardedraad maken? Hoe veilig is het zonder aardedraad om een koelkast aan te sluiten en ook een set draden voor de lamp getekend?

    
reeks FabioSpaghetti 13.03.2017 / 20:54

0 antwoord