Verliezen personages vaardigheden als hun intelligentiescore lager is dan hun basisscore?

4

Sommige wezens in Pathfinder kunnen Intelligentie uitputten, en dit veroorzaakt een permanente afname die alleen door een herstelperiode ongedaan kan worden gemaakt. De pagina Ability Scores legt uit wat er gebeurt in geval van schade aan het vermogen (tijdelijke afname) maar niet wat er gebeurt in het geval van een afvoer.

Kan een personage (pc of NPC) wat skill ranks verliezen als het wordt geraakt door een Intelligence-drain (of doet het hetzelfde als schade aan het vermogen)?

    
reeks 11.08.2016 / 15:27

1 antwoord

13

Van Ability Drain aan de onderkant van Capaciteitsscores pagina van SRD:

Ability Drain

Ability drain actually reduces the relevant ability score. Modify all skills and statistics related to that ability. This might cause you to lose skill points, hit points, and other bonuses. Ability drain can be healed through the use of spells such as restoration.

    
antwoord gegeven 11.08.2016 / 15:44