Jay Garrick's helm timing discrepantie?

2

In Flash Season 2 - tijdens Jay Garrick Vs Zoom

                            

WeziendatJay'shelminhetzwartegatwerdgezogen(datwerdgeopendvlaknadesluitingvanSpeedforce-gatenBarryterugkeerdeuithetverleden)

MaartijdensdefinalevanFlashSeason1gaatdepetdeaarde1binnenvanuithetwormgatdatBarryopentmetdeSpeedforce(hetgatwaardoorBarryhetverledeninging)

                            

Is dit een complotfout? of iets dat ik mis?

    
reeks Surya Tej 04.07.2018 / 13:22

0 antwoord