Kan het besteden van een puntje van Willpower ELK compromis oplossen?

1

Op pagina 114 van DtD staat dat een speler een punt van wilskracht kan uitgeven om compromisrollen te vermijden in het geval van het gebruik van een Exploit. Heb ik gelijk als ik veronderstel dat het besteden van het puntje van Willpower ALLEEN is voor Exploits? Niet voor Embeds die een compromisrol afdwingen of voor het aannemen van gedeeltelijke transformatie?

    
reeks Ghostdriver 23.08.2017 / 04:57

1 antwoord

2

Willpower kan een compromisrol veroorzaakt door Exploits alleen tenietdoen

DtD pagina 158, waarin gesproken wordt over het aanroepen van Exploits, spreekt van een compromisrol onder de sectie Systemen: "De speler kan een punt van Wilskracht uitgeven om deze worp te vermijden."

DtD pagina 124, in de zijbalk over het ontwerpen van Embeds: sommige insluitingen (bijvoorbeeld Voice of the Machine) kunnen een compromisrol veroorzaken.

In dit gedeelte of in de sectie Systemen wordt geen melding gemaakt van het voorkomen van een geactiveerd compromis.

Omdat de beschrijving van Exploits een manier erkent om Compromise te beperken, en de beschrijving van Embeds een manier mist om compromis te beperken, lijkt de passage over compromisrollen op pagina 114 bedoeld te zijn als zodanig:

All Exploits are compromises, but the player can spend a point of Willpower to avoid the compromise roll in this case [alone].

Gewaagde nadruk de mijne.

    
antwoord gegeven 25.08.2017 / 11:41