Wat is de naam van een vloeistofkoppeling tussen een natte / droge stofzuiger en een slang?

1

Het apparaat dat u hieronder ziet, sluit de vloeistofuitgang van een nat / droog vac. Ik zou het willen vervangen door 'iets' dat op een waterslang wordt aangesloten.

Hoezoudat'iets'wordengenoemd?

Ikzoueenklepaanhetandereuiteindevandewaterslangbevestigen.Alszoiets(slang+klep+ding)directbeschikbaaris,zouhetnogbeterzijn.

Ikkannaarmijnijzerwinkelgaanenhetzevragen,maarikweetuitervaringdatzemeheenenweerzullenlatenlopentussentuinierenenloodgieterswerktotdatikkanvaststellenwaarnaarikopzoekben.Daaromzouikhierlievervragen,enmisschiengewoononlinebestellen.

Bijwerken

Metdesleutelwoorden"afvoerslangadapter" heb ik nu vastgesteld wat ideaal zou zijn.

Ik zoek iets dat precies zo is

maar zonder de pomp. Maken ze het of moet ik DIY maken?

    
reeks Calaf 03.07.2017 / 21:19

1 antwoord

1

Zoek naar een afvoeradapterset voor tuinslangen . Het kan variëren op merk .

    
antwoord gegeven 03.07.2017 / 21:29