Vormen lycanthropes "samenlevingen"?

9

De fundamentele vraag is hier; vormen lycanthropes samenlevingen / packs / familiegroepen en zo ja, zijn er officiële of semi-officiële beschrijvingen van hoe ze zijn?

De achtergrond

Ik ben bezig met een D & D 5e-campagne en een van mijn spelers is een geestelijke met Selûne als haar god. Selûne's beschrijvingen zeggen dat ze

is

the Faerûnian goddess of light, the moon, [...] and goodly lycanthropes.

Mijn speler heeft ervoor gekozen om dit te omarmen en als een persoonlijke zoektocht probeert hij het land van slechte lycanthropes kwijt te raken terwijl hij het goede bewaart. Ik ben 100% voor deze ontwikkeling van personages en we hebben het gehad over haar strijd om zo'n zwart-wit lijn te trekken tussen de levens van mensen in een verder erg grijze wereld. Goede dingen.

Om deze moeilijke besluitvorming te omarmen wil ik echter graag dat de groep een paar keer struikelt over groepen lycanthropes tijdens hun reizen, en het heeft me doen beseffen dat ik geen idee heb of D & D alle soorten pack respecteert hiërarchie of leiderschap voor lycanthropes, of als ze helemaal verwilderd zijn (of, eerlijk gezegd, als ze helemaal bij elkaar komen). Wikipedia heeft een citaat dat me doet geloven dat ze wel in packs blijven, hoewel het soort packs niet is gespecificeerd; (nadruk van mij)

In the Forgotten Realms, many werewolves worship Malar. They may help hunters and others who worship or pay homage to Malar by hunting for them during Winter in areas where this is a concern. Packs of werebeings who worship Malar, will engage in what is called a "High Hunt" in which a human is hunted.

De vraag

Mijn vraag bovenaan maakt een mooie samenvatting, maar hier zijn de punten waarop ik het meest geïnteresseerd ben om aan te raken;

  • Komen ze, in canon, samen en leven ze sociaal?
  • Zo ja, is dit meer beestachtig of menselijker?
  • Is er een opmerkelijk verschil tussen legale en niet-legale lycanthrope-samenlevingen?

Ik zou ook een antwoord accepteren van "er is geen officiële uitspraak", als dat het geval is.

    
reeks Alex 25.03.2017 / 18:02

2 antwoord

15

Ja, en het type samenleving varieert.

MM 207 beschrijft de verschillende soorten gemeenschappen waarin lycanthropes wonen. Velen zijn eenzaam, maar wereboars, wererats en weerwolven vormen soms samenlevingen.

Wereboars:

Wereboars live in small family groups in remote forest areas, building ramshackle huts or dwelling in caves. They are suspicious of strangers but sometimes ally themselves with orcs.

Wererats:

Wererat clans are found throughout urban civilization, often dwelling in cellars and catacombs. These creatures are common in the sewers beneath major cities, viewing those subterranean areas as their hunting grounds.

Weerwolven:

In the wild, werewolves form packs that also include wolves and dire wolves.

Afgaande op deze zijn het vooral de kwaadaardige lycanthropes die samenlevingen vormen.

    
antwoord gegeven 25.03.2017 / 20:45
1

I'm GMing a D&D 5e campaign

Dan is het jouw keuze en het klinkt alsof je wilt dat ze bestaan.

Do they, in canon, group up and live socially?

Dat hangt helemaal af van welke instelling je gebruikt, maar ik zal erop wijzen dat in de echte wereld groepen die door de samenleving worden verstoten de neiging lijken te hebben om samen te komen.

In Forgotten Realms zijn er erfelijke Lycanthropes, die het eerder als een geschenk dan als een vloek beschouwen.

In Eberron lijkt het erop dat de kerk ze allemaal probeerde te vermoorden, dus waarschijnlijk geen maatschappijen daar, tenzij ze echt geheimzinnig zijn. Maar verborgen samenlevingen zijn niet het soort dat je willekeurig tegenkomt.

Ik kan geen enkel bewijs vinden dat Dark Sun zelfs lycantropen heeft.

Dat zijn de enige waar ik helemaal bekend mee ben.

_

If so, is it more bestial or more human?

Dat is aan de groepen zelf, volgens de handleiding van het monster

A lycanthrope can either resist its curse or embrace it. By resisting the curse, a lycanthrope retains its normal alignment and personality while in humanoid form. It lives its life as it always has, burying deep the bestial urges raging inside it. However, when the full moon rises, the curse becomes too strong to resist, transforming the individual into its beast form

houd er rekening mee dat volle manen voorspelbaar zijn, zodat er voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen.

Some individuals see little point in fighting the curse and accept what they are. With time and experience, they learn to master their shapechanging ability and can assume beast form or hybrid form at will. Most lycanthropes that embrace their bestial natures succumb to bloodlust, becoming evil, opportunistic creatures that prey on the weak.

Let op het woord "Most", Werebears, is bijvoorbeeld een goed voorbeeld.

-

Is there a noticeable difference between lawful and non-lawful lycanthrope societies?

Er zijn standaarduitlijningsdingen die nog op hen van toepassing zijn, voor wat dat in uw spel betekent.

    
antwoord gegeven 26.06.2017 / 23:50