Kan een tovenaar met de False Focus-prestatie een reliekwapen gebruiken als een goddelijk focus, en welke waarde wordt er dan aan toegekend als dat zo is?

4

Mijn personage is een tovenaar die Milani aanbidt en de prestatie van False Focus gebruikt om te casten meeste spreuken zonder de noodzaak van componenten, en houdt ook van vuurwapens.

Ik heb onlangs de Craft Reliquary Arms and Shields feat ontdekt dat kan een wapen dezelfde eigenschappen geven als een heilig symbool. Het ding is: de waarde van een heilig symbool heeft zelden enige relevantie behalve de False Focus prestatie en dus heb ik geen idee welke waarde een reliekwapen heeft voor de False Focus feat.

Is een reliekwapen een geldige goddelijke focus voor een mysterieuze spellcaster met de False Focus-feat? Zo ja, wat is de equivalente gp-waarde als een goddelijk focus?

    
reeks 16.02.2017 / 17:47

1 antwoord

5

De Craft Reliquary Arms and Shields feat heeft deze regel:

This increases the item’s price by 250 gp.

evenals

The item becomes a reliquary and can be used as a holy (or unholy) symbol divine focus of your deity.

Dus, je zou uitzoeken wat de gp-waarde van het magische wapen of schild was, en dan zou je het kunnen gebruiken voor False Focus. Noteer de

(maximum 100 gp)

regel in False Focus.

    
antwoord gegeven 16.02.2017 / 18:02