Heeft elke "aanval" op een multi-aanval een nieuwe aanvalsrol nodig?

5

Dit is met betrekking tot wezens die beschikken over de mogelijkheid tot meerdere aanvallen en pc's, zoals monniken, die een aanval van slagen en meerdere aanvallen per aanval hebben. Elke keer dat het schepsel probeert een nieuwe aanval uit te voeren in hun multi-aanval, moeten ze dan een nieuwe aanval maken tegen de AC van de tegenstander of is de originele rol goed genoeg voor alle volgende aanvallen? Geldt dit voor bonusactie-aanvallen zoals vlagen van slagen of off-hand wapens? Telt de oorspronkelijke rol mee naar een tweede doelwit van een multi-aanval, moet de aanvaller schakelen tussen doelen?

    
reeks DungeonMasterMatthewDavid 05.10.2015 / 19:47

1 antwoord

18

...the rule is simple: if you're making an attack roll, you're making an attack. (PHB p.194)

Omdat je meerdere aanvallen uitvoert, maak je voor elke aanval een aanvalsrol. Dit klopt ook al is het niet mogelijk dat u

antwoord gegeven 05.10.2015 / 19:56