Kan iemand een Duits visum aanvragen vanuit een ander land dan het land waar hij / zij woont vanwege een niet-beschikbaarheid van een afspraak?

3

Er is geen beschikbare afspraak in de Duitse consulaten in mijn woonland voor een paar weken. Kan ik in een dergelijk geval een Duits visum aanvragen van een ander land? Is het toegestaan?

    
reeks philip oghenerobo balogun 08.10.2018 / 06:57

1 antwoord

5

Als algemene regel geldt dat als er een Duits consulaat is in het land waar u woont, u zich daar moet aanmelden. Een aanvraag kan worden aanvaard door een persoon die legaal aanwezig is - maar niet verblijft - in een ander rechtsgebied van het consulaat waar de aanvraag wordt ingediend, indien de aanvrager kan aantonen waarom de aanvraag niet bij een consulaat in zijn woonplaats kon worden ingediend. Het is aan het consulaat om te beoordelen of de door de aanvrager ingediende rechtvaardiging aanvaardbaar is. Zie 2.8 link . Het is onwaarschijnlijk dat niet-beschikbaarheid van afspraken wordt geaccepteerd als reden om niet in uw woonland te solliciteren.

    
antwoord gegeven 08.10.2018 / 09:03