Hoe wordt de zichtbaarheid op luchthavens gemeten?

18

Welke hulpmiddelen worden door luchthavens gebruikt om de zichtbaarheid precies te meten?

Hebben we ook hulpmiddelen bij het meten van de zichtbaarheid van vliegtuigen?

    
reeks NitinG 19.06.2015 / 12:37

2 antwoord

24

De zichtbaarheid wordt naast de startbaan gemeten, meestal op verschillende posities, en wordt de start- en landingsbaan (RVR) genoemd .

RVR wordt gedefinieerd als het bereik waarover de piloot van een vliegtuig op de middellijn van een landingsbaan de markeringen op het baanoppervlak of de lichten die de landingsbaan afbakenen of de middellijn ervan aangeeft, kan zien.

RVR wordt gemeten met behulp van zogenaamde transmissometers.

bron: keesfloor.nl

Deze eenheden verzenden een lichtstraal (meestal met behulp van laser) naar een detector. In sommige gevallen bevinden de zender en de detector zich in dezelfde eenheid en wordt een reflector gebruikt. De verhouding van de uitgezonden energie en de gedetecteerde energie is een maat voor hoeveel licht wordt geabsorbeerd in de mist. Hieruit kan de RVR worden berekend.

Een ander type sensor dat wordt gebruikt om de zichtbaarheid op luchthavens te meten, is een sensor voor voorwaartse verstrooiing. Dit type sensor kan op een mast worden gemonteerd en geeft nauwkeurigere resultaten voor zichtbaarheid > 2 km. Dit soort sensor wordt gebruikt voor zowel het bepalen van RVR als het meteorologisch optisch bereik (MOR).

bron: KNMI (PDF)

Dit type sensor werkt door te detecteren hoeveel van het doorgelaten licht wordt verstrooid in een detector die buiten de as is geplaatst.

Vliegtuigen hebben geen middelen om andere zichtbaarheid te meten dan de pilot Mk 1-oogbol.

    
antwoord gegeven 19.06.2015 / 12:51
3

Uitbreiden van een eerder antwoord op sommige torens Controllers gebruiken prominente oriëntatiepunten in de verte om een ruwe gids voor RVR te geven. Ze weten of ze een bepaald gebouw wel of niet kunnen zien wat de RVR is. Dit wordt alleen gebruikt als een laatste redmiddel wanneer apparatuur defect raakt, maar het werkt.

    
antwoord gegeven 01.12.2015 / 16:08