Welke boeken moet ik bestuderen om meer te weten te komen over superkritische draagvlakken?

8

Ik wil de theorie achter superkritische schoepen en alle details erover begrijpen. Het zou leuk zijn als ik een standaard superkritisch draagvlak, de experimentele Cl-, Cd-gegevens in het transonische gebied en de verificatie ervan uit de theorie zou kunnen krijgen. Ik heb niets concreets op het internet kunnen vinden.

    
reeks Manish 08.04.2016 / 08:14

1 antwoord

10

IntroductietotTransonicAerodynamics
RoelofVos,SaeedFarokhi
Link


Transonischeaerodynamicavanvleugelbladenenvleugels
W.H.Mason
Link


HERZIENINGVANNASASUPERCRITISCHELUCHTVAARTEN
RichardT.Whitcomb
Link


NASA-superkritischeluchtvlakken,eenmatrixvangezinsgerelateerdeairfoils
CharlesD.Harris
Link


SUPERCRITISCHAIRFOIL-ONTWERPVOORTOEKOMSTIGEHALECONCEPTEN
KasimBiber,CarlP.Tilmann
link


ONTWERPVANLAMINARSUPERCRITISCHELUCHTPOELENOPBASISVANNAVIERSTOKKENVERGELIJKINGEN
Zhong-HuaHAN,JieDENG,JunLIU,Ke-Shi,ZHANG,Wen-PingSONG
Link


TechnischmemorandumvanNASA103933Eenexperimenteelonderzoekvaneensuperkritischvleugelprofielbijtranssonesnelheden
GeorgeG.Mateer,H.LeeSeegmiller,LawrenceA.HandenJoachimSzodruch
Link


ANALYSEVANAERODYNAMISCHEKENMERKENVANEENSUPERCRITISCHELUCHTVOOLVOORLUCHTSNELHEIDVLIEGTUIGEN
P.Sethunathan,M.Niventhran,V.Siva,R.SadhanKumaren link


TweedimensionalewindtunnelproevenvaneenNASAsuperkritischvleugelprofielmetverschillendehigh-liftsystemen
E.OmaretAl.
Link


Aerodynamischekenmerkenvaneen11-procent-diksymmetrischsuperkritischvleugelprofielbijMach-getallentussen0,30en0,85
Blackwell,J.A.,Jr.
Link


    
antwoord gegeven 11.04.2016 / 09:11