Is de regel van de 90/180-regel geldig na een langdurig visum dat is aangetast door uitstapjes naar andere Schengen-lidstaten?

5

Overweeg een student in een Schengenland waarvan het visum vervalt op 31 augustus. De student is de nationaliteit van een land waarvan de burgers zijn vrijgesteld van de vereiste om een Schengenvisum te verkrijgen voor een kort verblijf en dat al meer dan 90 dagen onafgebroken in het land aanwezig is. Deze persoon zou normaal gesproken toegestaan worden om 90 dagen in het Schengengebied te verblijven, te rekenen vanaf 1 september.

Stel nu dat deze student vijf dagen in augustus in een ander Schengenland heeft doorgebracht. Zou dat het aantal toegestane dagen terugbrengen tot 85, te rekenen vanaf 1 september?

    
reeks phoog 16.06.2015 / 20:43

1 antwoord

3

Ik denk dat het onmogelijk is om een definitief antwoord op die vraag te geven.

De controlenorm is de Schengengrenscode, in het bijzonder artikel 5:

For the purposes of implementing paragraph 1, the date of entry shall be considered as the first day of stay on the territory of the Member States and the date of exit shall be considered as the last day of stay on the territory of the Member States. Periods of stay authorised under a residence permit or a long-stay visa shall not be taken into account in the calculation of the duration of stay on the territory of the Member States.

Ik denk niet dat het je vraag op een of andere manier ondubbelzinnig beantwoordt. Omdat alle talen even zwaar zijn, heb ik ook de Duitse en Franse versie van de verordening gecontroleerd en ze zijn ook dubbelzinnig.

Het sterkste bewijs dat deze zin op een specifieke manier moet worden geïnterpreteerd, zou een uitspraak van de EUCJ zijn, maar voorzover ik weet hoefde deze nooit over dit specifieke onderwerp te beslissen.

En natuurlijk, zonder binnenkomst of vertrekzegels aan de binnengrenzen, zou handhaving bijna onmogelijk zijn, maar dat is duidelijk een andere vraag.

    
antwoord gegeven 16.06.2015 / 22:33