Kort verhaal over een verkeerd telefoonnummer dat het nummer van iemand in een andere tijdlijn blijkt te zijn

12

Ik herinner me dat ik een verhaal las over een man die belt en die verbonden is met iemand die hij niet kent. Ze komen overeen elkaar te ontmoeten, maar kunnen elkaar niet vinden op de afgesproken ontmoetingsplaats. Wanneer ze weer aan de telefoon spreken, blijken ze in verschillende tijdslijnen te leven, een waarin oorlog is geweest en een andere waarin dat niet het geval is. Als het geheugen uiteindelijk dient, zijn ze terughoudend om op te hangen uit angst om nooit meer met elkaar te praten.

    
reeks tula 27.01.2019 / 14:46

1 antwoord

8

Het verhaal is "Out of this World" van Alfred Bester.

Ditisdeverzamelingdieikoorspronkelijkhebgelezen.

Jesamenvattingsoverzichtisperfect.

Samenvattingvan Science Fiction Runinations :

Man fantasizes about women who call in with the wrong number. A particular women piques his interest enough to call her back. They set up a meeting. But, both miss each other. The phone line is due to be repaired. They try to meet again — and again, miss each other. Oh, crossed phone lines leads to a call to an alternate world… Silly.

    
antwoord gegeven 27.01.2019 / 20:01